HET VERLEDEN IS VOORBIJ, MAAR GEHEUGEN IS NU.

In je leven kun je ingrijpende gebeurtenissen meemaken. Dit kunnen ervaringen zijn zoals ongelukken, geweld of seksueel misbruik. Maar juist ook emotioneel ingrijpende gebeurtenissen of het niet hebben gehad van verbinding toen je het juist nodig had. Van al deze ervaringen kun je zeggen dat je ze overleeft hebt en het nu klaar is. Verleden tijd.

Wat we soms vergeten is dat het verleden wel voorbij is, maar de herinneringen nemen we mee in ons hoofd. Jouw traumatische ervaringen kunnen de wortel zijn van vele klachten. Je kunt denken aan een posttraumatische stressstoornis, maar ook aan somberheid, angst of een negatief zelfbeeld.

In therapie kunnen we deze herinneringen verwerken. Technieken die daarbij werken zijn EMDR, imaginaire exposure en imaginaire rescripting. Het effect is dat we met deze behandelmethoden het puin in je hoofd opruimen. En daarna kan de ontembare kracht om te groeien van deze obstakels in jouw leven de ruimte weer krijgen.